Bizi Tanıyın

Ayşegül Güney Kimdir?

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2001 yılında mezun olan Uzm.Dr. Ayşegül Güney, Mersin Üniversitesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı'nda ihtisas eğitimini tamamlayarak 2009 yılında ‘‘Dermatoloji (Deri Hastalıkları) Uzmanı’’ ünvanını almıştır. Devlet hizmet yükümlülüğünü tamamladıktan sonra 2012 yılında Mersin Özel IMC Hastanesi'nde çalışmaya başlamış, 5 yıl süre ile deri hastalıkları ve kozmetik dermatoloji alanındaki çalışmalarını burada yürütmüştür. Mart 2017 tarihinden itibaren kendi özel muayenehanesinde hizmet vermektedir. Deri hastalıkları, deri tümörleri, alerjik deri hastalıkları ve kozmetik dermatoloji alanında yurt içi ve yurt dışında bir çok kurs ve sempozyuma katılmıştır. Deri sağlığının korunması ve yaşlanma karşıtı uygulamalar özel ilgi alanıdır.

Eğitim Bilgileri

Mezun Olduğu Okullar:

 • 2001 Çukurova Ünv. Tıp Fakültesi Adana
 • 2009 Mersin Ünv. Dermatoloji Ana Bilim Dalı Mersin

Kurs ve Seminerler:

 • A’dan Z’ye Dermokozmetik Uygulamalar Ocak 2011 İstanbul - Dolgu Enjeksiyon - Mezoterapi - Peeling - PRP (Platelet Rich Plasma) - Lazer
 • Temel Dermatoskopi Kursu (XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tad Sempozyumu)
 • Temel Dermatopatoloji Kursu (6. Ege Dermatoloji Günleri)
 • Cerrahi Kursu (6. Ege Dermatoloji Günleri)
 • Kozmetoloji Kursu (6. Ege Dermatoloji Günleri)
 • Alerji Kursu (6. Ege Dermatoloji Günleri)
 • Dermoskopi Kursu (6. Ege Dermatoloji Günleri)

Tıbbi Yayınlar

Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 • Clinical features and natural course of Behçet's disease in 661 cases: a multicentre study. Alpsoy E, Donmez L, Onder M, Gunasti S, Guney (Usta) A, Karincaoglu Y, Kandi B, Buyukkara S, Keseroglu O, Uzun S, Tursen U, Seyhan M, Akman A. Br J Dermatol. 2007 Nov;157(5):901-6.
 • Demographic and clinical properties of juvenile-onset Behçet's disease: A controlled multicenter study. Karincaoglu Y, Borlu M, Toker SC, Akman A, Onder M, Gunasti S, Güney(Usta) A, Kandi B, Durusoy C, Seyhan M, Utas S, Saricaoglu H, Ozden MG, Uzun S, Tursen U, Cicek D, Donmez L, Alpsoy E. J Am Acad Dermatol. 2008 Apr;58(4):579-84.
 • Isolated lip involvement in psoriasis. Baz K, Yazici AC, Güney(Usta)A, Ikizoglu G.Clin Exp Dermatol. 2007 Sep;32(5):578-9.
 • Treatment of bullous pemphigoid with enteric-coated mycophenolate sodium. Tursen U, Guney A, Kaya T, Ikizoglu G. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2007 Apr;21(4):542-4.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ve Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

 • Hemodiyaliz Hastasında Gelişen Porfirya Kutanea Tarda. Güney A,Köktürk A, Polat A. Turk J Dermatol 2010; 4: 75-7. • Parsiyel unilateral lentiginozis ve tüberoskleroz ilişkisi. Güney A,Bahalı AG,Kaya Tİ, Köktürk A,İkizoğlu G. XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tad Sempozyumu 06-10 Kasım 2007 Ankara
 • İlven(inflamatuar lineer verrüköz epidermal nevüs) ve psöriazis ilişkisi.Güney A,Kaya Tİ, Türsen Ü,İkizoğlu G,Apa DD. XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tad Sempozyumu 06-10 Kasım 2007 Ankara
 • Diastomatomyeli ve tethered kord ile birlikte faun tail. Güney A,İnandıoğlu P,Baz K,İkizoğlu G. 3. Ege Dermatoloji Günleri. 2-6 Mayıs 2007. Girne
 • Multipl erüptif dermatofibromun eşlik ettiği romatoid artritli bir olgu. Alp R. Yazıcı AC,Güney A, Baz K,Arpacı RB. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tad Sempozyumu 11-15 Kasım 2009 Ankara
 • İktiyozis histriks:Bir epidermal nevüs sendromu olgusu.Güney A, Yazıcı AC, Apa DD. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tad Sempozyumu 11-15 Kasım 2009 Ankara
 • Hemodiyaliz hastasında gelişen porfirya olgusu.Güney A,Köktürk A, Polat A. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tad Sempozyumu 11-15 Kasım 2009 Ankara
 • İnfliksimab tedavisine cevap veren, dirençli palmoplantar püstüler söriazisli bir olgu.Güney A, Bahalı AG, Baz K. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tad Sempozyumu 11-15 Kasım 2009 Ankara
 • Juvenil-başlangıçlı Behçet hastalığının demografik ve klinik özellikleri: Çok merkezli kontrollü çalışma. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi 5-10 Eylül 2006 Antalya
 • Toplam 661 Behçet hastasının klinik özellikleri ve hastalığın doğal seyri: Çok merkezli bir çalışma. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi 5-10 Eylül 2006 Antalya
 • Malign fibröz histiyositomlu bir olgu. Güney A,Türsen Ü,Kaya Tİ, İkizoğlu G. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi 5-10 Eylül 2006 Antalya
 • Desmoplastik trikoepitelyomalı bir olgu. Güvenç U, Usta Güney A, Baz K, İkizoğlu G, Düşmez Apa D 3. Ege Dermatoloji Günleri. 2-6 Mayıs 2007. Girne
 • Serebral hamartom ile beraberlik gösteren konjenital becker nevüs. İnandıoğlu P, Güvenç U, Usta Güney A, Türsen Ü, Kaya Tİ, İkizoğlu G. 3. Ege Dermatoloji Günleri. 2-6 Mayıs 2007. Girne.