Aysegul Güney Whatsapp
Online Appointment

Psikiyatrik Bozukluklarla İlgili Saç Kayıpları

Saçın sosyal ve psikolojik önemi biyolojik öneminden çoktur. Cinsiyet, yaş, statü, değerler ve grup üyeliği gibi pek çok farklı sosyal özelliği işaret edebilir.

Psikiyatrik Bozukluklarla İlgili Saç Kayıpları
Psikiyatrik Bozukluklarla İlgili Saç Kayıpları Border

Saçın sosyal ve psikolojik önemi biyolojik öneminden çoktur. Cinsiyet, yaş, statü, değerler ve grup üyeliği gibi pek çok farklı sosyal özelliği işaret edebilir. Ruhsal açıdan ise beden imajının temel parçalarındandır. Beden imajı, bireyin kendi dış görünüşü ile ilişkili algıları, düşünceleri, hisleri ve davranışlarının tümünü tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Saç bireyselliği yansıtan fiziksel bir özelliktir ve çekici olma hissinin temelinde yer alır. Aslında bireyin fiziksel görünüşünü değiştirmede kolayca kullanılan beden parçası olarak saç eşsizdir. Kısa bir zaman diliminde istenilen görsel imajı yaratmak için boyanabilir, kesilebilir, kıvırcık yapılabilir ve/veya yeniden şekillendirilebilir. Aksine diğer değişimlerde belli bir zaman (kilo kaybetmek, kas geliştirmek vs), yapay süsler (kıyafet, takı vs) veya cerrahi müdahaleler (yüz germe vs.) gerekir.

Saç hastalıkları polikliniklerine başvuran hastalarda, onların "zor" veya "sorunlu" olarak tanımlanmalarına neden olan biyopsikososyal bozukluklar oldukça sıktır. Saç hastalıkları ile ilişkili ruhsal sorunların tanımlanmasında dermatologların ve psikiyatristlerin bakış açıları her zaman uyuşmasa da sıklıkla ortak çalışırlar. Çünkü saç hastalıkları ya primer olarak psikiyatrik bozukluklara bağlı olarak gelişirler yada depresyon, anksiyete, sosyal izolasyon gibi ciddi ruhsal ve sosyal sorunlara neden olurlar. Saç hastalığı olan bireylerin tedavilerinin başarısı iki disiplinin ortak çalışabilmelerine bağlıdır. Saç kaybı yakınması olan hastaların ilk olarak dermatoloji polikliklerine başvurdukları düşünüldüğünde, saç hastalıkları ve ruhsal sorunlar arasındaki nedensel ve/veya sonuçsal ilişki hakkında klinisyenlerin farkındalıklarının ne denli önemli olduğu ortaya çıkar.

Yazar : Emine Çığıl Fettahoğlu

OTHER BLOG POSTS

You can follow the current news and content with us.

BBL Hero Laser Treatment Mersin

BBL Hero Laser Treatment Mersin

BBL broadband light therapy method, which has emerged with the development of technology, prevents all signs of aging and allows us to have a young skin at any age.

Details
Genital Siğil Tedavisi

Genital Siğil Tedavisi

Genital bölgede görülen ve insan papilloma virusa (HPV) bağlı olarak ortaya çıkan cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur.

Details

CONTACT US

0 324 331 02 03 Uzm. Dr. Ayşegül Güney Whatsapp 0 553 111 85 03 Güvenevler Mahallesi 1919 Sokak Medikal Plaza No: 3 Kat: 2 Yenişehir/Mersin [email protected] Get Directions Working hours Mid-week 09:00-18:00 Saturday 09:00-16:00

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

CONTACT FORM

Name
Surname
Email Address
Phone
MESSAGE

Mersin Specialist Doctor Ayşegül Güney Dermatology Clinic

Our site has been prepared within the scope of publicity and announcement for information purposes in accordance with the 29th article of the Ministry of Health dated 15/2/2008 and numbered 26788 regulation. The information does not replace a doctor's diagnosis or examination. Please consult your doctor about your illness.